Tutkimukset ja trendit

Tutkimukset ja trendit

Carlson Wagonlit Travel tutkii ja analysoi liikematkustuksen ilmiöitä ja trendejä. Ennusteiden sekä tutkimus- , trendi- ja markkinatiedon avulla autamme yritystänne parantamaan liikematkailun hallintaa ja tehokkuutta.

Täältä löydät tuoreimmat ja mielenkiintoisimmat tutkimukset ja aineistot. Lataa, lue ja kysy lisää!

2018 Global Travel Forecast: Maailmantalouden vahva tilanne nostaa matkustamisen kustannuksia vuonna 2018

Kiihtyvä inflaatio, öljyn hinnan nousu ja kehittyvien markkinoiden tilanne nostavat lentojen, hotellien ja maakuljetusten hintoja.

Neljättä kertaa tehdyn, vuosittaisen Global Travel Forecastin mukaan matkustamiseen liittyvät kustannukset nousevat jyrkästi tulevana vuonna, joillain osa-alueilla jopa neljä prosenttia.

Carlson Wagonlit Travelin sekä GBTA Foundationin julkaiseman 2018 Global Travel Forecastin mukaan lentohintojen odotetaan ensi vuonna nousevan maailmanlaajuisesti 3,5 prosenttia ja hotellihintojen 3,7 prosenttia. Maakuljetusten, kuten taksien, junien sekä bussien, hintojen taas odotetaan nousevan vain 0,6 prosenttia, mikä on merkittävästi vähemmän kuin maailmanlaajuinen inflaatio, jonka ennustetaan ensi vuonna olevan 3 prosenttia.

”Hintojen nousu johtuu vahvasta maailmantaloudesta sekä kysynnän kasvusta”, sanoo Kurt Ekert, CWT:n toimitusjohtaja. ”Raportti antaa meille hyvän kuvan siitä, mitä ensi vuosi tarkoittaa kansainvälisesti toimiville yrityksille, sillä odotamme matkustuspalveluiden kulutuksen kasvavan.”

”Geopoliittiset riskit, kehittyvien markkinoiden epävakaus sekä Euroopan ja Yhdysvaltojen jatkuvasti muuttuva poliittinen ilmasto tarkoittavat, että matkustusalan ammattilaisilla on entistäkin enemmän asioita, jotka täytyy ottaa huomioon matkustamiseen liittyviä suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä”, sanoo johtaja Jeanne Liu GBTA Foundationin tutkimusosastolta. ”Parhaiten menestyvät ne, jotka seuraavat tarkoin sekä geopoliittisten tilanteiden kehittymistä että jatkuvasti muuttuvaa palveluntuottajien tarjontaa. Tarkka seuranta mahdollistaa nopean strategian uudelleenarvioinnin ja sen muuttamisen tarvittaessa.”

Ennusteet laati CWT Solutions Group ja data-analyysit teki Rockport Analytics.

 

Lataa

Matkailusta on tulossa yhä henkilökohtaisempaa ja personoidumpaa. Siksi on tarpeen ymmärtää yhä paremmin matkailutottumuksia ja mieltymyksiä matkailijatyypistä toiseen.

Tutkimuksessa perehdyimme sukupuolen vaikutukseen matkaa varattaessa, erityisenä huomiona lentolippujen varaaminen ennen matkaa. Sukupuolen lisäksi kiinnitimme huomiota ikään ja matkustustiheyteen. Vertailevassa tutkimuksessa huomattiin, että naiset varaavat lentonsa keskimäärin 1,9 päivää aikaisemin kuin miehet. Otimme myös huomioon tämän asian vaikutuksen lippujen hintoihin. Tutustu tutkimukseen!

Tutkimuksesta vastasivat CWT Solutions Groupin lisäksi tutkijat J.Donna (Ohio State University) ja G. Veramendi (Arizona State University).

Lataa

Faster, smarter, better? -tutkimus luotaa kehitteillä olevien teknologioiden ja trendien vaikutuksia liikematkailuun.
Uusimmassa CWT Travel Management -instituutin globaalissa tutkimuksessa syvennytään alan tärkeimpiin teknologioihin ja sen ympärillä vaikuttaviin trendeihin. Alan asiantuntijoiden, case-esimerkkien ja pitkäkestoisten tutkimusaineiston avulla raportti osoittaa, kuinka liikematkailijat ja liikematkanjärjestäjät mukautuvat muutokseen uusien apuvälineiden ja palveluiden avulla.
Tutkimuksen tavoitteita ovat olleet: identifioida kehitteillä olevien ja uusien teknologien vaikutukset liikematkailuun seuraavan 3–5 vuoden aikajaksolla; jakaa alan parhaita käytäntöjä ja suosituksia parhaiden valintojen ja ratkaisujen tekemiseen.

Lataa

White paper: näkökulmia matkailualan kehitykseen

Jakamistalous on tullut jäädäkseen, entäs sen jälkeen? Ajatus jakamistaloudesta ei ole enää uusi, mutta virtuaaliset ja muut online-kauppapaikat alati kehittyvine ominaisuuksineen ovat entisestään helpottaneet ja vauhdittaneet jakamisen ajatusta liiketoiminnassa. Nykyisin jakamistaloudella viitataankin palveluita ja tavaroita toinen toisiltaan vuokraaviin yksilöihin, jotka käyttävät transaktioissaan hyväkseen erilaisia teknologisia innovaatioita.

Lue lisää! Jakamistalous ei suinkaan ole ohimenevä ilmiö, mutta vähemmän selvää on, minkälaisia vaikutuksia sillä on liikematkailun kannalta, ja kuinka erilaisia jakamistalouden muotoja voisi integroida osaksi liikematkailun ohjelmia. Lataa oma White paper -raportti tästä!

Lataa