Matkustusohjelmien tavoitteet, yritysten linjaukset ja matkustajakäyttäytyminen eivät kohtaa

Yli 70 % matkustuksesta vastaavista on sitä mieltä, että matkustusohjelman noudattamisen varmistaminen kuuluu heidän työnsä haastavimpiin alueisiin, selviää tuoreesta Global Business Travel Associationin (GBTA) tutkimuksesta, joka tehtiin yhteistyössä RoomIt by CWT:n kanssa. Matkustaville työntekijöille sallitaan yrityksen linjauksesta poikkeavia kohde- tai palveluvarauksia, mutta monet liikematkustajat eivät ole täysin tietoisia ohjelmien säännöistä alun alkaenkaan.

”Matkustusohjelman tavoitteita voi olla vaikea saavuttaa, mikäli matkustuksesta vastaavat ja liikematkustajat eivät ole samalla sivulla,” kertoo Jessica Collison, GBTA:n tutkimusjohtaja. ”Tutkimuksemme avulla pystyimme paikallistamaan, missä yritysten linjausten ja matkustajakäyttäytymisen väliset erot tapahtuvat. Tämän tiedon avulla matkustuksesta vastaavat voivat paremmin päättää, mihin keskittyä saadakseen aikaan säästöjä ilman, että matkustajatyytyväisyys kärsii. Jatkuva viestintä ja matkustajien pitäminen ajan tasalla yrityksen linjauksista ovat matkustusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa keskeisessä roolissa.”

”Liikematkustajat haluavat löytää sopivan huoneen, sopivassa paikassa ja sopivilla palveluilla – samalla pysyen yrityksen asettamien sääntöjen puitteissa,” kertoo David Falter, RoomIt by CWT:n johtaja. ”Loppupeleissä sekä matkustuksesta vastaava että matkustaja haluavat säästää rahaa. Matkustuksesta vastaavat voivat saavuttaa tämän tarjoamalla matkustajille enemmän vaihtoehtoja ohjelman sisällä, jolloin myös sen noudattaminen paranee.”

Majoitusten kustannukset sekä palvelut
Kustannusten alentaminen, ohjelman linjausten noudattaminen ja matkustajatyytyväisyyden lisääminen kuuluvat matkustuksesta vastaavien tärkeimpiin tavoitteisiin vuonna 2019. Yleensä he neuvottelevat useiden palveluntarjoajien kanssa tarjotakseen matkustajilleen parhaat mahdolliset hinnat. Suurin osa (78 prosenttia) matkustajista kertoo olevansa tyytyväisiä heille asetettuihin hintarajoituksiin hotelleja varatessa, mutta samanaikaisesti kaksi kolmasosaa (66 %) toivoo, että hintarajat olisivat korkeammalla, jotta he voisivat yöpyä niissä paikoissa, joissa haluavat ja jotka saattavat sopia heidän tarpeisiinsa paremmin.

Tutkimuksesta selvisi, että yhdysvaltalaiset liikematkustajat varaavat eurooppalaisia todennäköisemmin luksuskohteita, myös matkustusohjelman vastaisesti. Vain seitsemän prosenttia eurooppalaisista yrityksistä sallii luksustason hotellit matkustusohjelmassaan. Vastaava luku Yhdysvalloissa on 16 prosenttia. Siitä huolimatta vain kahdeksan prosenttia iso-britannialaisista ja seitsemän prosenttia ranskalaisista liikematkustajista yöpyy luksuskohteissa. Yhdysvalloissa niissä yöpyy 30 prosenttia liikematkustajista. Yhdysvaltalaisten matkustajien halu varata luksuskohteita matkustusohjelman vastaisestikin saattaa liittyä siihen, että hintarajoituksiin ollaan tyytymättömämpiä kuin Euroopassa.

Matkustajat haluavat käyttää palveluita, jotka eivät välttämättä sisälly työnantajayritysten matkustusohjelmiin, joten niiden sallimisella voidaan matkustajatyytyväisyyttä kasvattaa. Yli kolme neljästä haluaisi varata pakettihintoja, jotka sisältäisivät lisäpalveluita ja mukavuuksia, vaikka hinta olisikin hieman korkeampi. Kuitenkin vain harva (11 %) matkustusohjelma sallii tämän.

Matkustajat kuitenkin usein varaavat pakettihintoja uskoen, että se lopulta edesauttaa kokonaissäästötavoitteiden toteutumisessa, vaikka näin ei aina olekaan.

Kun matkustajilta kysyttiin, mitä palveluita tai mukavuuksia he haluaisivat käyttää liikematkoillaan, mikäli matkustusohjelmassa ei olisi rajoituksia, niin esiin tulivat esimerkiksi parempi langaton verkko, pääsy kuntosalille sekä ruokatoimituspalvelu.

Kanta-asiakkuuden merkitys varauksiin ja tyytyväisyyteen
Se, että matkustajat eivät pysty keräämään kanta-asiakaspisteitä saattaa olla osasyy matkustajatyytymättömyyteen. Melkein kolme neljästä (71 %) matkustajasta on sitä mieltä, että vastineeksi siitä, että he kuluttavat aikaansa matkustamiseen, heidän pitäisi pystyä keräämään samalla kanta-asiakaspisteitä. Lisäksi yli puolet (51 %) heistä on valmis ottamaan sen riskin, että matkustusohjelman ulkopuolelta varaamisesta koituisi seurauksia, mikäli he voisivat näin tekemällä kerätä kuitenkin kanta-asiakaspisteitä.

Kanta-asiakasohjelmilla on huomattavasti suurempi merkitys matkustajille Yhdysvalloissa. 25 % heistä vastasi, että kanta-asiakaspisteiden keräämisellä on merkitystä siihen, minkä huoneen he varaavat, ja yli puolet (52 %) kertoi, että he eivät koskaan edes harkitsisi varaavansa hotellia, josta he eivät voisi saada kanta-asiakaspisteitä. Vastaava luku oli Ranskassa 37 % ja Isossa-Britanniassa 31 %.

Metodologia
Tutkimuksen tulokset perustuvat yhteensä 265 matkustuksesta vastaavan (131 yhdysvaltalaista, 134 eurooppalaista) vastauksiin 19.9–12.10.2018 tehtyyn kyselyyn. Eurooppalaiset vastaajat olivat Isosta-Britanniasta, Saksasta, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Ranskasta, Hollannista sekä Suomesta.

Lisäksi tehtiin 750 liikematkustajaa kattanut online-kysely. Heistä 247 oli Yhdysvalloista, 254 Isosta-Britanniasta ja 249 Ranskasta. Tämä kysely tehtiin 5.-15.10. Kyselyyn vastanneiden tuli olla joko täysi- tai osa-aikaisesti töissä ja lisäksi heidän oli pitänyt matkustaa liikeasioissa enemmän kuin yhden kerran viimeisen vuoden aikana.

Lisätietoja RoomIt by CWT:stä löydät täältä.

 

Avainsanat: , , ,