Aberdeen Groupin infograafi: matkustuksen ja kulujen hallintateknologian hyödyt

Meitä pommitetaan päivittäin uusilla tilastoilla, uusilla tutkimuksilla ja uusilla ohjeilla sen suhteen, kuinka voimme parantaa liiketoimintaprosessejamme. Toisinaan on vaikeaa löytää kaiken turhan tiedon keskeltä näkemyksiä, joiden pohjalta kannattaa todella ryhtyä toimenpiteisiin.

Concur haluaa helpottaa asioita tarjoamalla kummankin alueen parhaat puolet.

Concur ryhtyi hiljattain yhteistyöhön Aberdeen Groupin analyytikoiden kanssa tutkiakseen viimeisimmän matka- ja kulujenhallintateknologian (T&E) käyttöönoton hyötyjä. He löysivät luonnollisesti useita merkittäviä tilastotietoja. Matkustuksen ja kulujen hallinnan päättäjät:

Kuitenkin ne, jotka ovat valmiita tutkimaan näitä väitteitä yksityiskohtaisemmin, voivat tehdä perustellumpia päätöksiä ja saada niillä aikaan erinomaisia tuloksia. Kattavaan matkustuksen ja kulujen hallinnan ratkaisuun investoiminen voi esimerkiksi:

  • auttaa näkemään entistä suuremman sijoitetun pääoman tuoton matkustuksen ja kulujen hallinnan ohjelmissa,
  • varmistaa, että entistä suurempi osa kulukorvaushakemuksista on yrityksen budjetin mukaisia,
  • lisätä yrityksen matkustus- ja kulukorvauskäytännön noudattamista,
  • antaa käyttöön luotettavia tietoja toimittajien kanssa käytävien neuvottelujen tukemiseksi,
  • nopeuttaa hyväksymisprosessia heikentämättä käytäntöjen noudattamista.

Jokaisen yrityksen tilanne on erilainen, joten Concur ei voi taata, että kaikki näkevät samat tulokset.  He takaavat kuitenkin sen, että heillä on jotakin tarjottavana yrityksellesi. Matkakulut ja kulukorvaukset ovat todennäköisesti yrityksen toiseksi suurin kuluerä palkkojen jälkeen. Eikö ole jo aika ottaa ne hallintaan ja etsiä ratkaisu, josta on hyötyä yritykselle, sen työntekijöille ja koko liiketoiminnalle?

Haluatko tutustua muihin integroidun matkustuksen ja kulujen hallinnan ratkaisun hyötyihin?

Lataa infograafi: Travel & Expense Management: Are you a Leader or a Follower?

Avainsanat: , ,