CWT:n tutkimus: liikematkustajat tuntevat olonsa turvallisemmaksi lentoasemilla kuin juna- tai metroasemilla.

Liikematkatoimisto Carlson Wagonlit Travelin teettämän tutkimuksen mukaan liikematkustajat tuntevat olonsa hermostuneemmaksi juna- tai metroasemilla kuin lentoasemilla.

Eniten (50 %) matkustajia huolestuttavat juna- ja metroasemat. Tämän jälkeen he ovat eniten huolissaan kävellessään (42 %), käyttäessään kyydinjakopalveluita (39 %), busseja (39 %), takseja (36 %) tai ollessaan junassa (35 %). Nämä ovat kuusi suurinta huolenaiheuttajaa kymmenestä. Muut ovat lentoasemat (39 %), lentokoneet (31 %), syöminen ulkona (30 %) ja hotellit (27 %).

“Matkustusasioista vastaavien kannattaisi keskittyä turvallisuussuunnitelmissaan siihen, mikä matkustajia huolestuttaa”, kertoo johtaja Christopher Renard CWT Solutions Groupista. “Pienet asiat, kuten selkeiden ohjeiden antaminen siihen, miten lentokentältä jatketaan eteenpäin, ketkä ovat luotettavia palveluntarjoajia ja vinkit siihen, kuinka toimia vaarallisissa tilanteissa ovat sellaisia, joilla saattaa olla suuri merkitys.”

Kyydinjakopalvelut vs. taksit

Kyytien jakamiseen perustuvat palvelut, kuten Uber ja Lyft, ovat yleistyneet ja alkaneet kilpailla perinteisten taksien kanssa siinä määrin, että matkustajat harvoin tekevät mielessään eroa niiden välille. Matkustajat kuitenkin kokevat olonsa jonkin verran turvallisemmaksi takseissa. Aasian ja Tyynenmeren alueen matkustajat ovat kaikista huolestuneimpia: 43 % heistä kokee olonsa hermostuneeksi käyttäessään kyydinjakopalveluita ja 39 % taksien asiakkaana. Amerikassa vastaavat luvut ovat 40 % ja 39 %, Euroopassa 34 % ja 28 %.

Liikematkalla olevat naiset sekä Euroopassa että Aasian ja Tyynenmeren alueella kokevat olonsa todennäköisemmin hermostuneemmaksi kyydinjakopalveluissa tai takseissa kuin miehet.

Kyydinjakopalveluissa 56 % Aasian ja Tyynenmeren alueen naisista koki olonsa joko jokseenkin tai erittäin hermostuneeksi, miehillä vastaava luku oli 38 %. Takseissa samat luvut olivat 48 % ja 35 %. Euroopassa ero on pienempi: kyydinjakopalveluissa 38 % naisista ja 31 % miehistä koki olonsa hermostuneeksi. Takseissa samat luvut olivat 36 % ja 22 %. Amerikan mantereilla ei tilastoissa ollut eroa sukupuolten välillä.

Kyydinjakopalvelut yhdistetään yleensä nuorempaan sukupolveen, mutta tulokset näyttävät, että nuoremman sukupolven matkustajat ovat myös kaikkein huolestuneimpia omasta turvallisuudestaan. Milleniaalit olivat kaikista huolestuneimpia kaikilla mantereilla, X-sukupolven sekä suurten ikäluokkien seuratessa perässä.

Aasian ja Tyynenmeren alueella puolet nuorista matkustajista kertoi olevansa joko jokseenkin tai erittäin huolissaan käyttäessään kyydinjakopalveluita. X-sukupolven edustajista samoin koki 44 %: ja suurten ikäluokkien 35 %. Amerikassa nuorista 47 % oli huolissaan, X-sukupolvesta 42 % ja suurista ikäluokista 29 %. Euroopassa nämä luvut olivat 44 %, 34 % sekä 21 %.

Nämä erot saattavat liittyä sukupuoliin. Tutkimuksessa sukupuolten välillä näkyvät erot sekä sukupolvien välillä näkyvät erot seuraavat toisiaan. Tämä voi johtua siitä, että miesten liikematkustus lisääntyy heidän vanhetessaan, kun taas naisilla tilanne on päinvastoin: mitä nuorempia naiset ovat sitä todennäköisemmin he käyvät liikematkoilla.

Avainsanat: ,