Liikematkustuksen hyvät puolet peittoavat huonot, sanovat liikematkustajat

CWT:n tutkimuksesta käy ilmi, että liikematkustuksessa on myönteisiä asioita kielteisiä enemmän. Matkoilla ollessa näin koetaan keskimäärin 92-prosenttisesti ja kotimaassakin tätä mieltä on 82 prosenttia. Eurooppalaisten matkustajien vastaavat luvut ovat 89 ja 77 prosenttia. He ovat siis hivenen vähemmän tätä mieltä kuin amerikkalaiset (94 ja 84 %) ja Aasian ja Tyynenmeren alueen (93 ja 84 %) matkustavat kollegansa.

”Uusi kohde, uudet ihmiset ensi kertaa kasvokkain, toimistorutiinien jääminen taka-alalle ja verkostoituminen, joka edesauttaa niin liiketoimissa kuin oman uran edistämisessä, ovat oleellisimmat tekijät, joita matkustajat liikematkustamisessa arvostavat” sanoo Niklas Andréen, Executive VP and Chief Traveler Experience Officer CWT:stä. “On tärkeää tietää, mitkä asiat tuovat matkustajille matkustuksesta eniten lisäarvoa ja mitkä asiat he matkoillaan kokevat hyödyllisemmiksi.”

Tutkimuksesta kävi ilmi myös, että ihmisten kohtaamisessa kasvokkain arvostetaan eniten luottamuksen rakentamista (39 %), tutustumista ihmiseen paremmin (32 %) sekä tehokkuuden lisääntymistä (31 %).

Eurooppalaiset arvostivat muita enemmän ihmisiin tutustumista (37 %). Vastaava luku Pohjois-Amerikassa oli hivenen alhaisempi, 36 % ja Aasian ja Tyynenmeren alueella aika huomattavastikin alempi eli 25 %.

Eurooppalaiset pitivät kärkipaikkaa (34 %) myös siinä, miten paljon kokivat tehokkuuden parantuvan kasvokkaisten tapaamisten avulla. Vastaava luku oli Aasian ja Tyynenmeren alueen osalta 31 % ja Pohjois-Amerikassa 29 %.

Bleisure on kasvussa

Liikematkustuksen eduksi luetaan myös mahdollisuus pidentää liikematkaa lomalla kohteessa. Viimeisten 12 kuukauden aikana matkustajat olivat hyödyntäneet tämän mahdollisuuden keskimäärin 2,4 kertaa. Pohjois-Amerikan matkustajien luku oli 2,7, eurooppalaisten 2,4 ja Aasian ja Tyynenmeren alueen 2,3. Keskimäärin matkaa pidennettiin näissä tapauksissa globaalisti 4,3 päivää.

Tutkimuksen mukaan yritykset kannustavat liike- ja lomamatkojen yhdistämiseen huomattavasti enemmän, mikäli matkustajat maksavat loman osuuden kulut itse. Näin oli erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella (76 %). Pohjois-Amerikan luku oli 77 % ja Euroopan 70 %.

Euroopan maista tutkimukseen osallistui liikematkustajia Ruotsista, Hollannista, Belgiasta, Isosta-Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta ja Espanjasta.

Avainsanat: , ,