Vastuullisen liiketoiminnan ohjelmamme sai kultatason luokituksen EcoVadisilta kolmantena vuotena peräkkäin

Kuulumme arvioitujen yritysten parhaaseen yhteen prosenttiin

Yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen toimintamme (CSR, Corporate Social Responsibility) arvioitiin kokonaisuutena jo kolmannen kerran peräkkäin kultatason arvoiseksi ja maailmanlaajuisesti parhaan yhden prosentin joukkoon kaikkien alojen arvioiduista yli 55 000 yrityksestä 150 maassa. Arvioinnin teki kansainvälisesti arvostettu ja riippumaton EcoVadis..

”Korkeimman EcoVadis-luokituksen saaminen kolmantena vuotena peräkkäin on osoitus sitoutumisestamme vastuulliseen liiketoimintaan”, sanoo Françoise Grumberg, VP, Global Responsible Business and Diversity & Inclusion CWT:stä. ”Tämä onnistuminen ei olisi ollut mahdollista ilman ympäri maailmaa toimivien työntekijöidemme sitoutumista ja kovaa työtä.”

Vastuullinen liiketoiminta on yksi CWT:n toimintakulttuurin tärkeimmistä osista, ja EcoVadiksen kultatason saavuttaminen vahvistaa julkisesti sen, että toimimme korkeimpien mahdollisten standardien mukaisesti yhteiskuntavastuun saralla.

”Yksi syistä, joiden ansiosta saimme tämän tunnustuksen, on se merkittävä edistyminen, jota olemme saaneet aikaan esimerkiksi monimuotoisuuden, osallistamisen ja tasa-arvon saroilla sekä ihmiskauppaa vastaan tekemässämme työssä”, Grumberg jatkaa. ”Vuoden 2018 saavutuksiamme olivat esimerkiksi monimuotoisuuden ja inkluusion lisäämistä koskevien toimintamallien julkaiseminen, YK:n Women’s Empowerment Principles –hankkeen allekirjoittaminen, järjestämämme koulutus tiedostamattomien ennakkoluulojen hälventämiseksi sekä aktiivinen työmme ihmiskaupan vastustamisessa.”

EcoVadis käyttää luokituksissaan menetelmää, jossa yritykset pisteytetään 21 eri yhteiskunta- ja ympäristövastuullisen kriteerin osalta. Kriteerit on luokiteltu neljän eri pääkategorian alle. Ne ovat ympäristö, henkilöstö, oikeudenmukaiset liiketoimintakäytännöt ja kestävä hankintatoimi. Eri kriteereiden täyttämistä arvioidaan toimintaohjeiden, itse toiminnan sekä tulosten näkökulmasta.

.

Avainsanat: , , , , ,