Kokousten ja tapahtumien kysyntä kasvaa 5-10 % vuonna 2019

Liikematkatoimisto Carlson Wagonlit Travelin Meetings & Events –yksikön julkaiseman 2019 Meetings & Events Future Trends-raportin mukaan kysyntä tapahtumille sekä kokouksille kasvaa 5-10 % vuonna 2019. Lisäksi tapaamisten keskimääräinen koko kasvaa lähes kaikilla alueilla.

”Maailmanlaajuinen kokous- ja tapahtumajärjestämisen ala voi odottaa hyvää vuotta 2019”, kertoo Kurt Ekert, Carlson Wagonlit Travelin toimitusjohtaja. ”Maailmanlaajuisesti kasvavan kysynnän lisäksi uskomme, että hotellien hinnat nousevat 3,7 % ja lentojen hinnat 2,6 %.”

Raportista löytyy hintakehitysarvioiden sekä paikallisten erojen erittelyn lisäksi myös listaukset eri alueiden suosituimmista kokous- ja tapahtumakohteista ja se tarjoaa myös yleiskatsauksen alan tuoreimpiin trendeihin.

Suunnittelu on avainasemassa. Pienten kokousten ja tapahtumien varaamiseen ja järjestämiseen kannattaa varata vähintään 30 päivää aikaa, kun taas isompien tapahtumien kohdalla aikaa on hyvä olla yli 75 päivää. Muutoin kustannukset ovat todennäköisesti 5-10 % korkeammat.

Strateginen kokousten hallinta (SMM) kasvattaa kiinnostavuuttaan myös muualla kuin Pohjois-Amerikassa, missä se on jo vakiintuneempi käytäntö. Kerätyn datan mukaan SMM saattaa vähentää palveluiden hankintaan käytettyä aikaa jopa 22 % ja tuoda 19 %:n lisäsäästöt hotelliöiden hintoihin.

”SMM lisää asiakkaan valtaa ohjaamalla hankintoja yritykselle sopivimmille palveluntarjoajille sekä analysoimalla kysyntää, minkä avulla saadaan selville paras ajankohta tila-, hotelli- ja lentovarauksille ja saadaan palvelut varattua parhailla mahdollisilla hinnoilla,” kertoo Cindy Fisher, CWT M&E:n globaali johtaja.

Myös teknologialla on merkittävä osuus ensi vuoden kehityksessä. Teknologian nopeat innovaatiot auttavat aikaisempaa sitouttavimpien kokemusten luomisessa, kohdistetumman koulutuksen kehittämisessä ja lisäksi mahdollistavat aiempaa laajemman datan keräämisen ja analysoinnin. Lisätty todellisuus, virtuaalitodellisuus, tekoäly, aktivoimiseen tähtäävä sosiaalinen media, nopeasti kehitettävät mobiilisovellukset ja mikrosivut ovat esimerkkejä teknologioista, jotka leviävät koko kokous- ja tapahtuma-alalle.

Teknologia tarjoaa myös nykyistä fiksumpia tapoja tapahtumien onnistuneisuuden ja tavoitteiden saavuttamisen seurantaan ja mittaamiseen. Lisäksi sen avulla ryhmämatkavarauksia voidaan tehdä sovelluksilla ja itsevaraustyökaluilla, jotka voidaan puolestaan integroida suoraan tapahtuman ilmoittautumisprosessiin, jolloin suositellut lennot ja hotellit ovat heti varattavissa yhdestä paikasta.

Kun varauksia hoidetaan liikematkustuksen tavoin itse tehden myös kustannukset laskevat. Nähtävissä on myös maailmanlaajuisesti toimivien palveluntarjoajien suosion kasvu ryhmämatkustuksen osalta.

Osallistujakokemus

Paremman teknologian hyödyntämisen ohella toinen trendi on kasvava kiinnostus tavallisuudesta poikkeavia tiloja sekä aktiviteetteja kohtaan. Erityisesti tämä näkyy Amerikassa sekä Euroopassa järjestettävissä kannustematkoissa. Palveluntarjoajat haluavat tarjota ikimuistoisia tapahtumia. Hotellit panostavat kokous- ja tapahtumatarjontaansa. Vuoden 2019 trendien kärjessä ovat epätavalliset ulkoilmapaikat, kuten puumajat, kattotilat ja saaret sekä tapahtumien ”festivalisointi”.

Myös tapahtumien sisältö muuttuu. Ensi vuonna uudet formaatit kehittyvät entisestään: kävijöitä pyritään aktivoimaan sisällön luomisessa esimerkiksi luomalla kyselyitä, joiden avulla kävijät pääsevät vaikuttamaan käsiteltäviin aiheisiin sekä vieraileviin puhujiin. Vuonna 2019 puhujat valitaan aikaisempaa harvemmin heidän kuuluisuutensa perusteella. TED Talks -puheet ovat avanneet aivan uudenlaisen tavan tuoda informaatiota esille painottaen tietoa, liiketoiminnallista näkemyksellisyyttä sekä henkistä yhteyttä yleisöön. TED-konferenssien lyhyistä, enintään 18 minuuttia kestävistä puheista on tullut ilmiö.

Alueelliset näkymät

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka:
Alan näkymät jatkuvat positiivisina tällä alueella. Euroopan kehittyneillä markkinoilla on kysyntää aktiiviseen osallistumiseen ja luovuuteen tähtääville tapahtumille, minkä ansiosta tapahtumat voivat olla oiva paikka osoittaa, että myös digitaalisessa maailmassa on tilaa kasvokkaiselle kanssakäymiselle.

Lentojen hintojen ennustetaan kasvavan länsi-Euroopassa nopeimmin koko maailmassa. Vuonna 2019 hintojen odotetaan nousevan 4,8 %. Samanaikaisesti Itä-Euroopassa hintojen puolestaan odotetaan laskevan 2,3 %. Myös Lähi-idässä ja Afrikassa hintojen uskotaan laskevan 2 %.

Myös hotellihintojen suhteen läntisen Euroopan odotetaan näkevän nopeinta hintojen kasvua koko maailmassa; odotettavissa on 5,6 % nousu vuonna 2019. Itä-Euroopassa hinnat laskevat 1,9 %, ja Lähi-idässä sekä Afrikassa 1,5 %.

Pohjois-Amerikka:
Alueen hyvä taloudellinen tilanne johtaa tapahtumien ja kokousten määrän kasvuun. Tällä markkina-alueella ryhmäkokojen uskotaan kasvavan 14 % vuonna 2019.

Erityisesti teknologiayritykset vastaavat yksilöllistettävien ja kokeilullisten tapahtumien kasvavaan kysyntään järjestämällä pieniä, 20–50 ihmisen kokoontumisia, useissa eri kohteissa, kuuden kuukauden välein.

Lääkealalla tiukentuva läpinäkyvyyteen liittyvä sääntely vaikuttaa alalla toimivien yritysten budjetteihin tällä alueella, mutta lääkealan globaalin syklisyyden ansiosta toiset yritykset – ne, joilta on tulossa markkinoille uusia tuotteita – panostavat kokouksiin ja tapahtumiin, kun taas ne, joiden patentit ovat vanhentumassa pyrkivät jopa 30 % säästöihin.

CWT M&E ennustaa 2.8 % keskimääräistä hotellihintojen nousua vuonna 2019, mikä kasvattaa kustannuksia.

Öljyn korkea hinta alkaa myös vaikuttaa lentoyhtiöiden tuottavuuteen, minkä vuoksi myös lentojen hintoihin odotetaan 1,8 % nousua vuonna 2019.

Latinalainen Amerikka:
Alueen keskimääräinen ryhmäkoko on kasvanut 26,7 %, mutta ensi vuonna sen odotetaan laskevan 5 %.

Kasvavasta optimismista huolimatta alueen taloudellisen kasvun odotetaan pysyvän kohtalaisen hitaana. Hotellien hintojen uskotaan laskevan 1,3 % ja lentomatkustuksen 2 %.

Alueen suurimman talousalueen Brasilian taantuma on johtanut siihen, että suuret maailmanlaajuiset hotelliketjut ovat luopuneet osasta kiinteistöistään ja niiden tilalle on tullut paikallisia yrityksiä.

Argentiinan kasvun odotetaan hidastuvan ensi vuonna seurauksena peson arvon romahtamisesta sekä maan Kansainväliseltä valuuttarahastolta saaman viidenkymmenen miljardin dollarin lainan vuoksi.

Kolumbian odotetaan pysyvän vakaana 2019 ja tapahtumien kysyntä kasvaa.

NAFTA-kauppasopimuksen uudelleenneuvottelu Kanadan ja USA:n välillä saattaa vaikuttaa Meksikon talouteen.

Perussa ja Chilessä kokousten ja tapahtumien kysyntä pysyy vakaana.

Aasian ja Tyynenmeren alue:
Alueen vahvan kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019, ja tapahtumien keskimääräisen osallistujamäärän ennustetaan kasvavan 3 %. Kiina jatkaa tasaista kasvuaan vuodesta toiseen.

Vietnam, Myanmar sekä Filippiinit ovat vilkkaita useiden kansainvälisten yritysten maahantulon myötä. Sekä näihin maihin suuntautuva että niistä poissuuntautuva matkustus kasvaa ensi vuonna.

Aasian ja Tyynenmeren alue johtaa maailman talouskasvua vuonna 2019. Lentojen hinnat nousevat 3,2 %ja hotellien hinnat 5,1 %.

Avainsanat: , ,