Eurooppalaiset matkustajat ovat muita vähemmän huolissaan turvallisuudestaan matkoilla

Carlson Wagonlit Travelin tutkimus osoitti, että siinä kun 37 prosenttia eurooppalaista matkustajista on huolissaan turvallisuudestaan matkoilla, niin amerikkalaisista huolta asiasta kantaa 47 prosenttia. Eniten, 56 prosenttia, huolestuneita matkustajia on Aasian ja Tyynenmeren alueella.

“Viimeaikaisista terrori-iskuista huolimatta liikematkustajat ovat yllättäen enemmän huolissaan ihan muista asioista”, sanoo Simon Nowroz, Carlson Wagonlit Travelin markkinoinnista vastaava johtaja. “Vaikuttaa siltä, että vaikka maailma välillä tuntuukin aiempaa pelottavammalta, niin matkustajat ovat tyytyväisiä siihen, että heidän käytössään on aiempaa enemmän palveluita ja työkaluja, joiden avulla he saavat asioista riittävästi tietoa, jonka perusteella he voivat sitten tehdä turvallisia ratkaisuja matkoillaan.”

Matkustajien huolenaiheista terrorismi on sijalla viisi. Terroritekojen saamasta laajasta näkyvyydestä huolimatta vain 35 prosenttia matkustajista on niistä matkoillaan huolissaan. Sen sijaan 40 prosenttia on huolissaan siitä, että unohtaa ottaa mukaan jotakin työnteon kannalta välttämätöntä. Myös se, että kadottaa jotakin tärkeää (38 %), tulee ryöstetyksi tai pahoinpidellyksi (37 %) ja jopa sääolosuhteet (37 %) huolestuttivat terrorismia enemmän

CWT Connected Traveler –kyselyyn vastasi yli 1900 liikematkustajaa. Heistä kaksi kolmasosaa (67 %) oli sitä mieltä, että matkustaminen on nyt aiempaa turvallisempaa, koska heillä on käytettävissään turvallisuushuolia lieventäviä työkaluja ja palveluita. Seitsemän kymmenestä matkustajasta hyödyntää ainakin yhtä työnantajansa tarjoamista turvallisuuskäytännöistä, kuten esimerkiksi matkustajien paikantamismahdollisuuksia tai hätätapauksia varten tarjolla olevia yhteystietoja. Lisäksi yli kaksi kolmasosaa (68 %) matkustajista ostaa matkavakuutuksen.

Tutkimus paljasti useita huolestuttavia asioita. Esimerkiksi yksi viidestä matkustajasta on joutunut peruuttamaan matkansa turvallisuushuolien vuoksi. Ja 30 prosenttia vastaajista kertoi olevansa huolissaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan matkoilla.

Alueelliset erot

Tutkimuksen tuloksissa näkyi mielenkiintoisia alueellisia eroja. Esimerkiksi vain seitsemän prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueen matkustajista valitsi vaihtoehdon ”en ole lainkaan huolissani”, kun kysyttiin henkilökohtaisesta turvallisuudesta liikematkojen aikana. Saman vaihtoehdon valitsi Amerikan ja Latinalaisen Amerikan matkustajista 12 prosenttia ja Euroopan matkustajista 21 prosenttia. Tämä varmasti näkyy siinä, että Aasian ja Tyynenmeren alueen matkustajat ovat myös muita paremmin valmistautuneita mahdollisiin turvallisuutta vaarantaviin asioihin matkoillaan. Heistä esimerkiksi 52 prosenttia pitää mukanaan ajan tasalla olevia kontaktitietoja hätätapausten varalta. Amerikoissa näin tekee matkustajista 38 prosenttia ja Euroopan matkustajista vain 34 prosenttia.

Aasian ja Tyynenmeren alueen matkustajat hyödyntävät myös muita useammin (41 %) viestipalveluita, jotka välittävät reaaliaikaisia tietoja erilaisista matkustamiseen liittyvistä riskeistä. Amerikkojen matkustajista näitä viestejä on itselleen tilannut 33 prosenttia ja Euroopan matkustajista vain 29 prosenttia. Samoin Aasian ja Tyynenmeren alueen matkustajat selvittävät muita innokkaammin (35 %) jo ennakkoon matkakohteensa lääketieteelliset ja turvallisuuteen liittyvät palvelut, joita heidän tulisi tarvittaessa kohteessa käyttää. Amerikkojen matkustajista näin toimii 25 prosenttia ja Euroopan matkustajista 20 prosenttia.

“Tämän päivän matkustajat ovat fiksuja”, Nowroz toteaa. “He tilaavat viesteillä tietoa maailman tapahtumista, seuraavat uutisia ja hyödyntävät käytettävissään olevia työkaluja ja palveluita. Vaikka matkustaminen joskus siis tuntuukin riskiltä, niin riskeihin kuitenkin varaudutaan.”

Tutkimuksesta

The CWT Connected Traveler Studyn teki Carlson Wagonlit Travelin aloitteesta Artemis Strategy Group 30.3. – 24.4. 2017. Tutkimustietoja kerättiin yli 1900 liikematkustajalta. Osallistujien ikä oli 25-65. Amerikan ja Latinalaisen Amerikan maista osallistujia oli Brasiliasta, Kanadasta, Chilestä, Meksikosta ja Yhdysvalloista. Euroopan aluetta edustivat osallistujat Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Espanjasta, Ruotsista ja Isosta-Britanniasta. Aasian ja Tyynenmeren alueen osallistujat koottiin Australiasta, Kiinasta, Intiasta, Japanista ja Singaporesta. Tutkimukseen valittiin osallistujia, jotka olivat tehneet vähintään neljä liikematkaa viimeisten 12 kuukauden aikana. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, kuinka liikematkustajat pitävät matkoillaan yhteyttä sekä työpaikkaansa että kotijoukkoihinsa.

Avainsanat: , ,