CWT:n vastuullisen liiketoiminnan ohjelma sai jälleen kultatason luokituksen EcoVadisilta

Carlson Wagonlit Travelin (CWT) yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen toiminta (CSR, Corporate Social Responsibility) arvioitiin kokonaisuutena jo toista vuotta peräkkäin maailmanlaajuisesti parhaan yhden prosentin joukkoon kaikkien alojen arvioiduista yrityksistä ja lisäksi oman alansa parhaaseen prosenttiin oikeudenmukaisten liiketoimintakäytäntöjen/eettisyyden sekä lakien ja määräysten noudattamisen osalta (Fair Business Practices/Ethics & Compliance). Arvioinnin teki EcoVadis, kansainvälisesti arvostettu ja riippumaton CRS-arvioitsija.

Catherine Maguire-Vielle

“Toinen peräkkäinen kultaluokitus todistaa niin meille kuin asiakkaillemmekin, kuinka hyödyllistä on elää arvojensa mukaisesti”, CWT:n HR-johtaja Catherine Maguire-Vielle sanoi. “Vastuullinen liiketoiminta on jokaisen asiakassuhteemme keskeinen elementti, ja kolmannen osapuolen, EcoVadisin, kultaluokitus kertoo myös julkisesti siitä, että olemme sitoutuneet noudattamaan erittäin korkeita eettisiä standardeja kaikessa toiminnassamme.”

“Saamamme luokitus osoittaa, että vastuullisuus kattaa toimintamme kaikki keskeiset osa-alueet”, lisäsi Françoise Grumberg, CWT:n vastuullisen liiketoiminnan johtaja. “Kultaluokitus on tunnustus myös tiimityöllemme, vastuullisuuteen sitoutumisellemme sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuullisen toimintatavan juurruttamiselle syvälle yrityksemme kulttuuriin.”

EcoVadis käyttää luokituksissaan menetelmää, jossa yritykset pisteytetään 21 eri yhteiskunta- ja ympäristövastuullisen kriteerin osalta. Kriteerit on luokiteltu neljän eri pääkategorian alle. Ne ovat ympäristö, henkilöstö, oikeudenmukaiset liiketoimintakäytännöt ja kestävä hankintatoimi. Eri kriteereiden täyttämistä arvioidaan toimintaohjeiden, itse toiminnan sekä tulosten näkökulmasta.

Lisää EcoVadisista: ecovadis.com, Twitter ja LinkedIn.

Avainsanat: ,