CWT Travel Consolidator: tarkka kuva matkustuksen kokonaiskuluista

CWT on tuonut markkinoille CWT Travel Consolidator -analyysityökalun, joka auttaa yritysten matkustuksesta vastaavia henkilöitä oikeiden päätösten teossa tarjoamalla täsmällisen kuvan yrityksen kaikista matkustukseen liittyvistä kuluista. Lopputuloksena ovat säästöt matkustuksen kokonaiskuluissa.

”Usein on hankala saada selkeää kokonaiskuvaa matkan kaikista kuluista, sillä matkoihin ja matkakuluihin liittyvän datan kerääminen, yhdistäminen, ja tarkastaminen on työlästä”, kertoo Christophe Renard, CWT Solutions Groupin johtaja. ”CWT Travel Consolidator helpottaa tämän kuvan luomisessa ja sen avulla voidaan säästää jopa 7 % matkustuskuluissa.”

Nettipohjainen ohjelma yhdistää kaikki lento-, majoitus- sekä maakuljetuskulut, jotka on varattu liikematkatoimiston kanavista, luottokortti- ja muiden kulujen tietoihin sekä henkilöstödataan. Näin liikematkustuksen piilokulut ja matkustusohjelmaan kuulumattomien kanavien kautta syntyneet kulut tulevat paremmin esiin helpottaen matkustuksesta vastaavia tunnistamaan aiemmin piilossa olleita säästökohteita, parantamaan matkustusäännön noudattamista ja organisaationsa asemaa neuvotteluissa palveluntarjoajien kanssa.

CWT Travel Consolidatorin algoritmit yhdistävät, standardisoivat ja siivoavat datan, mikä säästää matkustuksesta vastaavien aikaa ja vaivaa. Matkahallinto tehostuu, kun kaikki matkustusdata löytyy yhdestä paikasta, jossa on muokattavissa olevat hallintapaneelit sekä raportointityökalut.

Integroitu data näyttää myös sen, miten rahaa kulutetaan virallisten varauskanavien ulkopuolella, esimerkiksi henkilökohtaisilla luottokorteilla tehtävissä lento- ja hotellivarauksissa, istumapaikkaan lentokoneessa, ruokaan, pyykinpesuun tai muihin satunnaisiin kuluihin. CWT Travel Consolidator ei ainoastaan näytä näiden kulujen määrää, vaan myös yhdistää ne matkoihin ja matkustajiin. Kulujen tarkastelu ja karsiminen helpottuu, kun data on saatavilla ja analysointi onnistuu matka-, kustannuspaikka-, reitti- ja palveluntarjoajakohtaisesti sekä myös organisatorisen aseman ja käytetyn varauskanavan pohjalta. Data on paremmin hallittavissa, avaa uusia näkökulmia ja helpottaa matkustussäännön pitämistä ajan tasalla myös muuttuvissa olosuhteissa.

GBTA:n CWT:n tuella tekemä tutkimus osoitti, että 64 % matkustuksesta vastaavista kokee, ettei heillä ole käytössään tarpeeksi dataa saadakseen selville matkojen kokonaiskulut. Lähes kolme neljästä (73 %) kertoi, että heillä on hankaluuksia eri raporttien yhdistämisessä erilaisten käytössä olevien formaattien johdosta ja 58 % katsoi kuluttavansa liikaa aikaa datan yhdistämiseen sekä siivoamiseen.

Jotta matkustuksesta vastaavat saavat varmasti kaiken hyödyn irti uudesta työkalusta, CWT:llä työskentelee 160 matkustuspalveluiden hankintaan ja optimointiin keskittyvää konsulttia, jotka auttavat asiakkaitamme ymmärtämään käytössään olevaa dataa ja tekemään sen pohjalta perusteltuja päätöksiä matkustusohjelman parantamiseksi ja kehittämiseksi.

Avainsanat: , , ,