Ilmaista turvallisuusneuvontaa tarjolla kaikille CWT M&E:n asiakkaille

Terrorismin uhka poliittisesti epävakaassa maailmassa on saanut monet pohtimaan liikematkustajien matkoillaan mahdollisesti kohtaamia vaaratilanteita. Usein yritykset sekä niiden työntekijät jäävät alttiiksi näille uhille, sillä läheskään kaikki eivät panosta tarpeeksi turvallisuustekijöihin tapahtumia ja kokouksia järjestäessään.

CWT Meeting & Events-tiimi on ryhtynyt yhteistyöhön International SOS:n kanssa tarjotakseen kaikille asiakkailleen kattavaa turvallisuusneuvontaa. ”Tärkeintä on, että asiakkaat ovat tietoisia paikallisista turvallisuusjärjestelyistä valitsemassaan kohteessa”, kertoo Paul Stoddart, CWT:n Ison-Britannian, Irlannin, ja Benelux-maiden M&E-tiimin johtaja. ”Yhteistyömme International SOS:n kanssa auttaa tapahtuma- ja kokousjärjestäjiä parantamalla tehokkuutta ja toimintavalmiutta sekä auttaa heitä olemaan ennakoivia ja aktiivisia tapahtumansa osallistujien turvallisuuden varmistamisessa. Lisäksi yhteistyömme vähentää yritysten ja niiden työtekijöiden altistumista erilaisille uhille.”

Paikalliseen tilanteeseen ja olosuhteisiin liittyvien ajankohtaisten tietojen saanti on tärkeää tapahtuman aikana. International SOS:n ja CWT Meetings & Eventsin yhteistyön myötä osallistujilla on milloin tahansa pääsy yksityiskohtaiseen tietoon koskien kaupunkien tai alueiden tilannetta. Matkustajat saavat myös sähköpostin välittömästi, jos jotain merkittävää tapahtuu. Lisäksi heidät voidaan paikantaa välittömän vaaran uhatessa, mikä helpottaa tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisessä.

Kokoushuoneen ulkopuolella

Se ei vielä riitä, että turvallisuusseikat otetaan huomioon itse tapahtumassa, etenkin mikäli tapahtuma on monipäiväinen. Matkustajat haluavat kokea olevansa turvassa myös kokousten välisillä tauoilla sekä tapahtuman ajalle sijoittuvalla vapaa-ajallaan. He tarvitsevat kohdekohtaista tietoa siitä, miten ja missä liikkua virallisten osuuksien ulkopuolella, miten suojautua vaaroilta ja mitä tilanteita kannattaa välttää.

Yritysten ja matkustajien pitää olla valmistautuneita ja tietoisia siitä, miten toimia kriisitilanteessa, esimerkiksi matkustajien loukkaantuessa tapahtuman yhteydessä. Loukkaantuneiden on aina tärkeä päästä asianmukaiseen hoitoon joko paikallisessa sairaalassa tai muulla klinikalla tai tarvittaessa kotimaahan kuljetettuna. Liikematkustajilla ei kuitenkaan yleensä ole mukanaan sukulaisia tai ystäviä, jotka huolehtisivat asiasta. Yritysten täytyy myös ottaa huomioon, mitä tapahtuisi, jos kommunikaatio osoittautuisi hankalaksi kielimuurin takia. International SOS tarjoaa monenlaista tukea paikanpäällä, esimerkiksi hoitomaksujen suorittamisessa sekä tarjoamalla omien lääkäreidensä palveluita matkustajan terveydentilan seurantaan.

CWT Meetings &Eventsin ja International SOS:n tarjoamat konkreettiset toimet ovat tärkeitä mahdollisen kriisi- tai hätätilanteen kohdatessa. Kuitenkin jo pelkästään tietoisuus siitä, että apua on saatavissa, mikäli sitä tarvitaan, lisää matkustajan turvallisuuden tunnetta. Turvallisuudesta huolehtiminen sinällään on omiaan lisäämään myös työntekijöiden työtyytyväisyyttä sekä sitoutumista työnantajaan.

Kolme vinkkiä turvallisuusohjelman laatimiseen

CWT Meetings & Events suosittelee, että yritykset toimisivat ennakoivasti turvallisuuden varmistamisessa. Alla on kolme vinkkiä hyvän turvallisuussuunitelman laadintaan.

1. Jaa tietoa kohteesta ja varmista, että voit tarvittaessa olla yhteydessä matkustajiin

 1. Anna matkustajille kaikki oleelliset tiedot matkakohteesta. Kun haluat ylläpitää hyviä suhteita matkustajiin ja säilyttää heidän mielenrauhansa, CWT ja sen yhteistyökumppanit ovat palveluineen oivana apuna. Verkostomme avulla kykenemme jatkuvasti seuraamaan mahdollisia uhka-, poikkeus- ja kriisitilanteita. Tarjoamaamme tietoa hyödyntämällä yrityksenne voi paremmin hallita paikallisia, kansallisia, alueellisia ja maailmanlaajuisia turvallisuusriskejä niin matkustajien kuin yritystoiminnankin kannalta.
 2. Tarjoa sekä turvallisuuteen että terveyteen liittyvää apua ja niin pieniin kuin suuriin tarpeisiin

Usein ajatellaan, että matkustajat tarvitsevat apua vain hätätilanteissa. Kuitenkin oikeanlaisen tuen tarjoaminen myös pienemmissä asioissa, kuten esimerkiksi tiedon jakaminen rokotustarpeista, auttaa matkustajaa matkustamaan turvallisesti ja järkevästi. Näin toimien yritys ei pelkästään täytä velvoitteitaan, vaan osoittaa laajempaa kiinnostusta työntekijän kokonaisvaltaiseen terveyteen ja turvallisuuteen. Tämä puolestaan luo yritykselle hyvän maineen ja voi edesauttaa kamppailussa parhaista työntekijöistä.

 1. Osallista matkustajat

Pyri saamaan matkustajat osallistumaan turvallisuussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. Tämä lisää paitsi turvallisuutta, myös työntekijän tyytyväisyyttä. Huolehdi siitä, että ohjeet ja neuvot viestitään tehokkaasti. Pidä matkustajat ajan tasalla ja kannusta heitä olemaan tietoisia ympäröivästä maailmasta ja mahdollisista vaaroista, joita he saattavat kohdata matkalla.

Minkälaista tietoa kannattaa jakaa?

Terveydenhuolto:

 • rokotussuositukset,
 • ruokaan ja juomaan, etenkin veteen, liittyvät vaarat,
 • yleinen terveystieto.

Turvallisuus:

 • tietoa kohteeseen liittyvistä erityisistä riskeistä,
 • mahdollisen terrorismi ja rikollisuus,
 • luonnonkatastrofit,
 • liikennesäännöt,
 • kohteen erityislainsäädäntö.

Matkaan liittyvät asiat:

 • mahdollisten sähkövirta-adaptereiden tarve,
 • valuutta ja valuuttakurssit,
 • kulttuuriin liittyvät ohjeet.

Lue lisää CWT M&E:n yhteistyöstä International SOS:n kanssa.

Avainsanat: , ,